dky-kalite-lefts

KALİTE YÖNETİM ve ISG YÖNETİM SİSTEMİ

Kalite yönetimi ve İş Sağlığı Güvenliği konusunda sistematik iyileştirme ile sürdürülebilir kalkınmaya destek veren OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi; iş güvenliği açısından risklerinin azaltılması, pazar payının genişletilmesi, kaynakların etkin şekilde kullanılarak maliyetlerin minimize edilmesi, Avrupa Birliği ile uyum sürecindeki gelişmeler ve toplumsal farkındalığın artması ile birlikte giderek daha fazla önem kazanmıştır.

Kuruluşumuz da uzun yıllardır duyarlılık içerisinde yürüttüğü faaliyetlerini  TÜV NORD firmasından “ISO 9001:2008Kalite Yönetim Sistemi” ve “OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” ile tescillendirmiştir.

Tescil öncesi ve sonrasında olduğu gibi;

  • Çevreye saygılı olmaya,
  • Tüm yasal mevzuatlara uymaya,
  • Tüm prosesleri sürekli iyileştirmeye,
  • Faaliyetlerinde meydana gelebilecek çevre ve iş güvenliği açısından her türlü riskleri minimize etmeye,
  • Çalışanlarının sağlık ve güvenliğini her zaman önemsemeye ve  çalışma şartlarını iyileştirmeye,
  • Çevresel risk ve etkileri sürekli gözden geçirerek, çevreye duyarlı altyapıyı oluşturmaya,
  • Kalite sistemlerimizi sürekli geliştirmek üzere eğitim faaliyetleri düzenlemeye,
  • Atıklarımızın, ilgili yasal mevzuatlar ve çevre sorumluluk bilincimize göre öncelikle geri dönüşümünü sağlamaya, mümkün değilse atıkların  bertaraf edilmesini sağlamaya sürekli olarak devam edecektir.