İnsan Kaynakları

DİKKAYA İNSAN KAYNAKLARI

Dikkaya Grubun öncelikli sermaye yatırımı felsefesinin odağı; insan kaynaklarıdır. Alanında uzmanlaşmış, çözüm odaklı, Dikkaya takım ve kurum kültürüne uyumlu personeller tercih edilmekte, onlarla uzun yıllar birlikte çalışmayı ilke edinilmiştir. Dikkaya insan kaynakları, “doğru personeli, doğru birimde istihdam etmek” için kullandığı sistem ile firmaya maksimum verim sağlamakta, personelin de eş zamanlı olarak kariyer planlamasına kılavuz olmaktadır. Dikkaya personelinin ihtiyaç duyduğu eğitimleri gerçekleştirmekte, planlanan kariyere ulaşması için yatırımlarını sürekli geliştirmektedir.

Haftalık, aylık ve yıllık performans değerlendirme sonuçlarına göre personellerini ödüllendirmekte, kalite yönetim sitemlerine göre sürekli performans geliştirme çalışmaları yürütmektedir.

Ücretlendirme politikası; nitelik, yetkinlik, eğitim ve sorumluluk alma düzeylerine göre mümkün olabilecek en adil şartlarla uygulanmaktadır.

İnsan Kaynakları Politikamızın Temel İlkeleri;

  • Faaliyetlerimizin en etkin ve verimli biçimde sağlayacak personelin seçilmesi ve işe alınması için gereken sistemi oluşturmak.
  • Çalışanımızın gelişen koşullarda kendisini yenilemesi ilerletmesini sağlayacak eğitim programlarını tespit etmek, katılımı sağlamak ve sonuçları test etmek.
  • Çalışanlardan fikir alınarak (anket vb) yapılacak yeni uygulamaları şekillendirmek.
  • Çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler ile Kurum Kültürü ve Kurum bilincini oluşturmak
  • Çalışanlarımızın iş sağlığı ve iş güvenliğini sağlamak, gerekli tedbirleri almak.

İşe Alım Politikası

DİKKAYA her personel adayına eşit fırsat politikasını benimsemiştir.

İşe alımlarda görev alanlarına uyum sağlamaya yönelik olarak oryantasyon ve eğitim politikaları yürütülmektedir.

Ücret, kariyer, eğitim, sağlık ve benzeri konularda çalışanlara gerekli bilgilendirmeler yapılır ve görüş alışverişinde bulunulur. Sürece etkin olarak dahil edilirler.

Çalışanlara karşı iş kanununun ilgili hükümlerince tüm hakları istisnasız olarak uygulanırken Dikkaya Kurum Kültürüne göre çalışanlar arasında ırk, din, dil ayrımı yapılmaması ve şirket içi fiziksel veya ruhsal açıdan kötü muamele görmemeleri için maksimum özen gösterilmektedir.

Adaptasyon Programı

İşe alım süresi sonrasında yeni takım arkadaşlarımıza işe adaptasyon ve kurum kültürüne uyum sağlamaları için Adaptasyon Programı uygulanmaktadır. Bu program dahilinde yeni çalışanlara firma kurum kültürü, ekip-ekipman ve genel bilgilendirme eğitimleri verilerek çalıştığı birimdeki üstlerinin gözetmenliğinde gelişimi izlenir ve çalışmalarına rehberlik edilir.

Adaptasyon Programını tamamlayan çalışanların değerlendirmeleri şirket yöneticilerine sunulur. Sonuçlar bir sonraki dönemde gerçekleştirilecek programın iyileştirilmesinde kullanılır.

Dikkaya’da Staj İmkanı

Dikkaya Grup, her dönem bünyesinde stajyer kontenjanı bulundurmaktadır. Staj yapan öğrencilerin kariyer hedeflerini belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Öncelikli olarak zorunlu staja tabi olan öğrencilere imkan verilmektedir. Dikkaya stajyerlerini kendi ekip arkadaşı olarak görmekte, yüksek performans gösteren stajyerleri açık kadro bulunması halinde staj sonrasında takım arkadaşı olarak görmeyi amaçlamaktadır. Stajyerler servis, yemek, vb. gibi haklardan ücretsiz olarak faydalanmaktadırlar.

Başvurmak İstediğiniz Pozisyon

CV ekleyiniz

Kişisel Bilgiler

Grup Şirketlerimiz

Dikkaya Grup; tesisat malzemelerinden, endüstriyel tesisat ihtiyaçlarına, hortum, pompa ve hidrofor sistemlerinden, yangınla mücadele sistemlerine, altyapı çözümlerinden tüm şehir şebeke çözümlerine, ısıtma-soğutma sistemlerinden, peyzaj ve havuz ekipmanlarına kadar tüm teknik tesisat kalemlerini içeren geniş bir ürün portföyüne ulaşmıştır. Güçlü çözüm ortakları, deneyimli personeli ve geniş araç filosu ile bölgesindeki pazarlama lideri konumunu sürdürmektedir.

Kataloglar

Dikkaya ürünler, teknik dökümanlar, broşür ve kataloglar

Dikkaya 2023 Fiyat Kataloğumuz Yayında

DOKÜMANLAR İÇİN TIKLAYIN >